Ty też możesz pomóc dzieciom!

Aktualności

.
ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W RYBNIKU 23 LISTOPADA 2019 ROKU
W Dniu Otwartym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej będziecie mogli:
- posłuchać dzieci z zespołu „Serduszka z Serduchowa”
- zobaczyć przedstawienia teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”
- zrobić sobie darmowe wesołe zdjęcia w Fotobudce
- uczestniczyć w warsztatach plastycznych
- napić się ciepłej kawy, herbaty, przekąsić „małe co nie co”
Ponadto będziecie mogli uzyskać informacje jak zostać rodziną zastępczą, zobaczyć wnętrza naszego ośrodka, poznać pracowników. Będziemy w dwóch miejscach jednocześnie:
- w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku ul. Miejska 13b (Zespół Szpitalny Juliusz)
- w Halo Rybnik ul. J. III Sobieskiego 20
Program Dnia Otwartego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku 23 listopad 2019 r. Halo Rybnik
11.00 – 11.30 - występ dzieci z zespołu „Serduszka z Serduchowa”
12.00 - 13.30 - zajęcia z sensoplastyki
11.00 - 13.00 - możliwość rozmowy z rodzinami zastępczymi i pracownikami ośrodka
Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
10.00 - 18.00 - możliwość uzyskania informacji jak zostać rodziną zastępczą
- uzyskanie informacji na temat działalności Rybnickiej Akademii Rodziny
- poznanie placówki
- rozmowa z rodzinami zastępczymi oraz pracownikami ośrodka
- darmowy poczęstunek: kawa, herbata, ciasto, wata cukrowa, popcorn, ciepła przekąska
10.00 - 18.00 - warsztaty plastyczne
- zdobienie bombek i kartek świątecznych;
- pisanie listu do św. Mikołaja;
- modelowanie balonów;
- malowanie twarzy.
12.00 – 13.30 – teatr „Bajkowe Skarbki Śląska” – przedstawienie „O zaczarowanym źródle”
14.00 – 17.00 – Fotobudka
16.00 – 17.30 – teatr „Bajkowe Skarbki Śląska” – przedstawienie „O skarbniku z głębokiej kopalni”

ORPZ, kim jesteśmy?

Prowadzimy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kwalifikujemy osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydajemy zaświadczenia kwalifikacyjne. Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla kandydatów wyrażających chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także udzielamy wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonujemy okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Więcej

Nasze plakaty

Plakat z roku 1998

Ulotka z roku 2007

Ulotka z roku 2008

Pracownicy

Dyrektor
Główny księgowy
Pedagodzy
Koordynatorzy