Ty też możesz pomóc dzieciom!

Aktualności


Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) od wtorku 17 marca 2020 r. do odwołania wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klientów w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku. Wszelkie dokumenty i wnioski do ORPZ należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu głównym. Koordynatorzy rodzin pozostają w stałym kontakcie z rodzinami zastępczymi. Rodzice mogą uzyskać informację telefonicznie na temat bieżącej sytuacji dzieci tylko i wyłącznie od koordynatorów rodzin.Dyrektor ORPZ w Rybniku
Arkadiusz Andrzejewski

Rybnik 17 marzec 2020r.

ORPZ, kim jesteśmy?

Prowadzimy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kwalifikujemy osoby kandydujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydajemy zaświadczenia kwalifikacyjne. Organizujemy i prowadzimy szkolenia dla kandydatów wyrażających chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Zapewniamy specjalistyczną pomoc psychologiczną i pedagogiczną, a także udzielamy wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonujemy okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Więcej

Nasze plakaty

Plakat z roku 1998

Ulotka z roku 2007

Ulotka z roku 2008

Pracownicy

Dyrektor
Główny księgowy
Pedagodzy
Koordynatorzy