Ty też możesz pomóc dzieciom!

Linki


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka

www.rpo.gov.pl

Prawa Dziecka

www.brpd.gov.pl/prawa-dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl

Stowarzyszenie "Nasz Bocian"

www.nasz-bocian.pl

Strona dla ojców - Centrum Ojcostwa Fundacja Cyryla i Metodego

www.tato.net.pl

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

www.fundacja.przyjaciolka.pl/koalicja

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Misja Nadziei

www.misjanadziei.org.pl

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

www.fas.edu.pl

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia

www.profamilia.pl

Towarzystwo Nasz Dom

www.naszdom.home.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

www.tpdzg.org.pl

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA

www.frs.pl/szansa.html

Fundacja Dzieci Niczyje

www.fdn.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia

www.niebieskalinia.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka

www.kopd.pl